BARKARBY SIX   164 lägenheter med distinkt arkitektur och stor variation av lägenhetstyper

TIDPLAN FÖR BYGGNATIONENV.39-45 2018

Spont samt grovschakt av tomt

 

V.45-51 2018

Schakt och uttransporter av massor

 

V.45-51 2018

Pålningsarbeten

 

V.2-27 2019

Detaljschakt, Armering och Betongjobb

 

V.10-51 2019

Stommontage pågår

 

 

Notera att detta är en tidigt uppskattad tidsplan ochändringar kan komma ske. Vi gör vårt bästa för

att du ska påverkas så lite som möjligt av byggnationen!

HANSSONS HUS ENTREPRENAD AB

TELEFON   070-315 14 55   E-POST   info@h2entreprenad.se

ADRESS   Stora Torget 1 ∙ 523 30 Ulricehamn